Excel

Szkolenia Excel

Excel poziom podstawowy

Szkolenie z programu Excel na poziomie podstawowym trwa 2 dni, po 8 godzin szkoleniowych dziennie (7 godzin zegarowych).
Oczywiście zawsze jest możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy.
Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i roczne wsparcie poszkoleniowe (możliwość wysyłania zapytań związanych z tematyką szkolenia na podanego podczas kursu maila).
Uczestnicy otrzymują materiały drukowane – opis zagadnień poruszanych na danym poziomie Excela oraz materiały w formie elektronicznej – pliki z zadaniami, na których ćwiczymy przez 2 dni kursu.

Tematyka zajęć
 • interfejs programu Ms Excel,
 • formatowanie graficzne komórek arkusza (kolory, obramowania, operacje na komórkach),
 • różne sposoby poruszania się po komórkach arkusza,
 • operacje na kolumnach i wierszach arkusza,
 • wpisywanie i formatowanie danych,
 • kopiowanie, przenoszenie, usuwanie komórek i danych,
 • operacje na całych arkuszach Excela,
 • komentarze w programie Excel,
 • formaty liczb,
 • tworzenie prostych formuł w programie,
 • obliczenia i typy danych,
 • podstawowe funkcje w Excelu,
 • ćwiczenia z seriami danych,
 • wykorzystanie narzędzia przejdź do – specjalnie,
 • formatowanie warunkowe,
 • sortowanie i filtrowanie danych w programie Ms Excel,
 • wstęp do tabel i tabel przestawnych,
 • tworzenie prostych wykresów,
 • opcje drukowania.
Tematyka do pobrania

Excel poziom średnio zaawansowany

Excel na poziomie średnio zaawansowanym, to zdecydowanie większy nacisk na praktyczne problemy napotykane podczas pracy z programem. Dochodzą też dodatkowe funkcjonalności programu i poznajemy więcej funkcji z różnych bibliotek Excela.

Tematyka zajęć
 • przypomnienie informacji o programie Excel z części podstawowej,
 • niestandardowe formaty liczb,
 • funkcje daty i czasu,
 • funkcje tekstowe,
 • funkcje zliczające i sumujące,
 • funkcje logiczne,
 • funkcje wyszukujące,
 • formatowanie warunkowe,
 • sortowanie i filtrowanie danych w programie Ms Excel,
 • ćwiczenia na tabelach i tabelach przestawnych,
 • tworzenie wykresów,
 • sumy częściowe,
 • wprowadzenie do makropoleceń,
 • dodatkowe opcje drukowania,
 • poprawność danych,
 • ochrona arkusza.
Tematyka do pobrania

Excel poziom zaawansowany

Excel zaawansowany, to jeszcze więcej praktycznych przykładów, gdzie często w rozwiązaniach trzeba sięgnąć po zaawansowane formuły czy funkcje tablicowe. Dodatkowo uczestnicy szkolenia wejdą w świat programowania w języku VBA i dowiedzą się jak można zautomatyzować często wykonywane czynności w Excelu za pomocą makr.

Tematyka zajęć
 • przypomnienie informacji o programie Excel z części średnio zaawansowanej,
 • tworzenie rozbudowanych formuł z użyciem różnych funkcji Excela,
 • funkcje tablicowe,
 • formatowanie warunkowe z wykorzystaniem zaawansowanych formuł,
 • sortowanie i zaawansowane filtrowanie danych w programie Ms Excel,
 • importowanie danych,
 • zaawansowane techniki w tabelach przestawnych,
 • konsolidacja danych i odwołania 3D,
 • zaawansowane i dynamiczne wykresy,
 • tworzenie makr i wstęp do programowania w języku VBA,
 • zaawansowane ćwiczenia z poprawnością danych,
 • ochrona arkuszy i skoroszytu.
Tematyka do pobrania