Rodo

Rodo

Rodo

Klauzula: KORESPONDENCJA

Mając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot:
  GrafPlast Maciej Głowski
  z siedzibą w Gnieźnie (62 – 200), ul. Jałowcowa 6
  REGON: 302647765Dane kontaktowe:
  GrafPlast Maciej Głowski
  ul. Jałowcowa 6, 62-200 Gniezno
  tel. 507 495 496
  e-mail: biuro@grafplast.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję),
 3. podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przywołany przepis pozwala na przetwarzane danych gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: partnerom handlowym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów,
 5. okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji:
  • skargi, wnioski, reklamacje, roszczenia – 10 lat,
  • inny rodzaj korespondencji – 1 rok od zakończenia sprawy, której dotyczyła przedmiotowa korespondencja,
 6. przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe, a także prawo do przenoszalności danych,
 7. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,
 8. podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne w do procesowania korespondencji w tym realizowanie przedmiotowych spraw; w przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana,
 9. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.