Podczas szkolenia z grafiki komputerowej ćwiczymy obsługę programów CorelDRAW i Adobe Photoshop. W zakresie szkolenia jest też tematyka związana z przygotowaniem materiałów do druku.

Poznawanie narzędzi programowych oraz modyfikowanie parametrów pracy w programie CorelDRAW Podstawy rysunku wektorowego Rysowanie obiektów Nadawanie obiektom wypełnień i konturów Transformacje obiektów Wstawianie i modyfikowanie tekstu Wyrównanie i rozkład Precyzyjne rysowanie obiektów wektorowych (krzywe Béziera) Modyfikowanie kształtu obiektu i krzywych Rysowanie linii Modyfikacje obiektów wektorowych Narzędzia kształtowania Stosowanie efektów specjalnych Importowanie oraz eksportowanie grafiki Projektowanie z wykorzystaniem grafiki rastrowej i wektorowej
Podstawowe elementy pracy w programie Adobe Photoshop Praca z kolorem Metody zaznaczania i selekcji Narzędzia do pracy z tekstem Stosowanie warstw w projektach Style warstw Tryby mieszania warstw Stosowanie masek Korekty tonalne i barwne Stosowanie filtrów Operacje - podstawowy element automatyzacji pracy Tworzenie kolaży i fotomontaży Przygotowanie grafiki na potrzeby sieci Cięcie grafiki na potrzeby sieci